Pantec Automation

Steuerungslösungen für den Maschinen- und Anlagenbau

Pantec Dynamics

Antriebssteuerungen für industrielle und medizintechnische Anwendungen

Pantec GS Systems

Veredelungssysteme für die Druckindustrie

Pantec Medical Laser

Leistungsstarke, diodengepumpte 3 μm Lasertechnologie für Medizintechnik

Pantec Metrology

Steuerungen und Zubehör für die industrielle Messtechnik

Quick Links

Pantec Dynamics

FPGA-basierte Steuerungsplattform


Pantec Automation

PHOENIX™

Events

Polyworks Anwendertreffen - Pantec Metrology

Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen

06. - 08. April 2016

IDEM - Pantec Medical Laser

Singapur, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre

08. - 10. April 2016

CONTROL - Pantec Metrology

Messe Stuttgart

26. - 29. April 2016


Zuken Innovation World 2016 - Pantec Automation

Pilatus Businesscenter, Luzern, Schweiz

16. Juni 2016


SINDEX - Pantec Automation

BERNEXPO, Bern

06. - 08. September 2016


sps ipc drives - Pantec Automation / Pantec Dynamics

Messe Nürnberg

22. - 24. November 2016